Coronavirus • COVID-19 • Ændringer • Tidsbestilling • Vigtige opdateringer til vores patienter

Seneste opdatering 25/10 2020: Hvis du har en tid hos os indenfor de kommende dage, vil du få en email af os, hvor vi beder dig læse de vigtige informationer nedenfor. Ifølge retningslinjerne skal vi informere dig om, at hvis du har symptomer fra luftveje, som f.eks. feber, tør hoste, træthed, hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af lugte- og smagssans, hvor der kan være mistanke om COVID19, eller er du påvist COVID19, må du IKKE behandles i privat praksis.
….. ellers velkommen tilbage til vores klinik.

Fra torsdag den 29. oktober skal man fx bruge mundbind i offentlige rum indenfor, fx i supermarkeder, tandlægeventearealer.

Vi opdaterer denne side meget ofte, i takt med den information vi selv får.

“Da vi alle er medborgere, familiemedlemmer, behandlere og kollegaer til ældre, sårbare og sundhedspersonale, vil vi bede dig om at læse følgende og udvise omtanke og hensyn når du kommer på klinikken. Vi vil ikke bringe smitten videre til andre patienter, vores kære familie (unge og gamle, forældre og bedsteforældre), os selv eller belaste sygehusvæsnet. Vi følger de seneste opdaterede retningslinjer, som vi modtager fra Sundhedsstyrelsen. Klinikken er åben (tirsdag lukket som altid pga Tandlægeskolen). Vi vil meget gerne hjælpe dig, så du skal blot ringe eller sende email.
De bedste hilsner og søde smil fra Marianne, Henriette, Mette og Eva.

VIGTIG INFORMATION TIL VORES PATIENTER

I forbindelse med Covid19 nedlukningen i Danmark udsendte Sundhedsstyrelsen retningslinjer, som betød at tandlægerne fra 17. marts 2020 kun kunne foretage de “kritiske behandlinger”. Almindelige eftersyn skulle aflyses. Den 20/4 2020 blev disse retningslinjer ændret således at tandklinikker lukkede op igen for eftersyn. Vi skal have fokus på at reducere smitterisiko og samtidigt sikre at den enkelte patients tandsundhed ikke forværres. Udskydelse af din tandpleje kan indvirke på sygdomsrisiko, -alvor, -forværring, medicinforbrug, livskvalitet og funktions- og erhvervsevne. Hvis du ønsker at komme, er du velkommen. Det er et krav, at vi skal informere patienter om, at de må ikke komme ved sygdomstegn (vi sender brev ud inden din aftale, som vi forventer, at du besvarer i så god tid som muligt, hvis du har disse tegn).

Telefon- og evt videokonsultationer med tandlægen anvendes hvor det er muligt i denne tid. Du skal først bestille en tid hos os via telefon eller email. Derefter skal du ringe til tandlægen på den aftalte konsultationstid. Email din info og foto til os i god tid inden, så det kan lægges i journalen til brug ved konsultationen og journalføringen. Det er ikke gratis. Der betales med mobile pay forinden eller regning tilsendes og det offentlige og Sygeforsikringen Danmark yder et tilskud: honorar klik her.

Online booking er åben for dig, eftersom telefonen ofte kan være optaget og vi derfor ikke kan besvare alle opkald straks. Det er dog bedst, at du lægger besked på telefonsvareren ved ønske om hurtigere behandling eller telefon-/videokonsultation, så vi kan se, om vi kan hjælpe dig med en afbudstid, som du ikke kan se online. Bestiller du tid online, vil du opleve, at vi efterfølgende kontakter dig for at forsikre os om, at du ikke har sygdom. Det er nødvendigt, at du skriver din email / telefon, hvis vi ikke har disse oplysninger. Du må IKKE møde op, hvis du har tegn på covid. Det er ikke ansvarligt at undlade at oplyse om disse forhold.

Vi skal gennemføre kritiske behandlinger: Behandling af traumer i tænder og mund, kæbe, smerter, infektioner, rodbetændelse samt svære tilfælde af caries og af parodontitis. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger (dvs knækket, løse, tabte) og igangværende bøjlebehandling og protesebehandling. Her er der reel større risiko for forværring af din tandsundhed. Hvis du føler, at du tilhører denne gruppe, så beder vi dig selv være opmærksom og ringe til os ved tvivl, så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt. Dette gælder også hvis du har fået rykket din tid og er i tvivl om dette eller har brug for behandling inden da. Vi skal hjælpe hinanden.

Vi udfører også ikke-kritiske behandlinger nu: Disse blev stoppet i perioden 17/3 2020 – 20/4 2020. Det gælder almindelige eftersyn, tandrensninger, kontrol af cariesangreb, gingivitis, parodontitis og kosmetiske behandlinger.

Alle typer undersøgelser, akutte og ikke-akutte behandlinger, tandrensning og caries terapi på raske patienter uden symptomer må laves uden en forudgående COVID-19 test.

Er du i gul eller rød kategori, især med en sædvanlig interval på ca 2-4 mdr pga parodontitis eller caries tendens, må du meget gerne kontakte os for at få tid til kontrol og behandling så snart du har lyst.

VIGTIGT: Har du et akut tandbehandlingsbehov og symptomer hvor der kan være mistanke om COVID19 eller er du påvist COVID19 må du IKKE behandles i privat praksis. Du skal henvende dig til egen læge som henviser dig til sygehus.

Patienter der er karantæneramte, har været i udlandet og i karantæne, har været i kontakt med en bekræftet coronasmittet person eller har risiko for at være en rask smittebærer indenfor de seneste 14-16 dage: Skal følge de gældende regler udstedt af SST, der ændrer sig en del for tiden. Se link nederst på siden.

Er du i risikogruppe så husk at sige det ved din tidsbestilling. Er du allerede en registreret patient har vi formentlig disse oplysninger på dig. Vi på klinikken skal have et særlig fokus på dine tids- og behandlingsforhold, når du kommer her.

Patienter med øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19 (risikopatienter)

 1. Ældre over 65 år (især over 80 år)
 2. Personer med følgende kroniske sygdomme:
  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
 3. Personer med nedsat immunforsvar som følge af:
  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
 4. Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
 5. Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip) – gravide ansat i sundhedsvæsnet skal fraværsmeldes fra uge 28.
 6. – Læs nedenfor under Sundhedsstyrelsens link. –
 7. – Er du i tvivl så kontakt din egen læge for rådgivning i forhold til din sygdom og mht dine forhold så længe der ikke er en vaccine. –

Hvis du har en tid hos os, vi du måske opleve, at vi kontakter dig for at høre, om du kan være fleksibel i at flytte din tid, så den passer vores, for tiden konstant ændret aftalebog bedre. Det kan være af hensyn til akutte forhold og patienter, personalets lidt ændret arbejdstid, evt midlertidig ændringer i åbningstider, nye retningslinjer fra Sundhedstyrelsen eller andre opgaver vi er blevet anbefalet at udføre med meget kort varsel. Vi takker hjerteligt for din forståelse og hjælp og forventer stabile forhold snart.

I receptionen på klinikken: Der skal være ca 1-2 meters afstand, hvilket er meget nemt hos os. Du kan godt have een pårørende med i venteværelset hvis du er mere tryg ved dette, blot denne person lover at følge de samme kriterier for “smittefri”, som du selv skal følge og går igen hvis afstande til andre patienter ikke kan holdes. Kaffe, the, krus og ugeblade er fjernet. Dit overtøj og store tasker skal blive udenfor klinikrummet eller lægges bag klinikdøren. Værdigenstande kan naturligvis tages ind og lægges længst væk fra behandlingsstolen bag døren. Husk at bruge håndsprit både når du ankommer i receptionen, ved check-in terminalen og igen når du forlader behandlingsrummet og ved Dankort terminalen. …. og hvad der er vigtigt, hold humøret oppe og smil … og du må gerne grine af os, der er pakket ind i plastik og visir og holder varmen …

Hygiejnetillæg kommer automatisk på din regning ved udskrivningen og er for tiden holdt til ca kr 29 pr behandler ved stolen pr besøg, men kan ændre sig undervejs. Har du fået et overslag skal du regne med at hygiejnetillæg ikke står på overslaget men bliver lagt til ved den endelige regning. Ligesom alle andre tandlæger (nogle fortæller at de har hygiejnetillæg op til kr 170 pr behandlingsbesøg) og nogle andre brancher (f.eks. frisører, m.m.) er vi nødt til at dække vores kraftig stigende omkostninger til påkrævet værnemidler m.m. i forbindelse med Coronavirus forebyggelse. Medarbejdere og patienter skal beskyttes. Tandlægeforeningen ser gerne at Sundhedsstyrelsen / Regionerne giver et offentligt tilskud til jer som patient, men det ser ikke ud til at ske. I mellemtiden er det meddelt os, at patienter selv dækker denne udgift ved et automatisk påsat særskilt honorar på regningen. Eksempler på at forstå hvorfor denne honorar er nødvendig er, at indkøbsprisen i perioder for diverse engangsartikler har været kraftigt stigende og meget varierende: mundbind, handsker, overtræksplastiktøj/kittel, visir (kan bruges et begrænset antal gange pga spritklude gør dem uklare til vores type præcise behandling), håndsprit, ekstra rengøringstid, ekstra afsat arbejdstid ud over behandlingstid, m.m. Den store prisvariation skyldes, at varerne ikke kan fås regelmæssigt og i de mængder vi har brug for, de er antalsbegrænset eller i restordre, og derfor får man det, der er til rådighed med dertil ekstrem varierende priser. Sygesikringsfastlagte behandlingspriser må ikke ændres af andre end det offentlige, derfor er det nødvendigt med et automatisk påsat “hygiejnetillæg” på alle regninger (fra 20/4 2020). Det offentlige bidrager hverken økonomisk eller med adgang til værnemidler. Frustrationen har til tider været stor hos alle i privat praksis og tålmodighed og forståelse er en nødvendighed.

GENEREL INFORMATION

Som tandlæge og ansat på en tandklinik følger vi det hygiejneberedskab, som defineres i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinier (NIR) for tandklinikker. Derudover skal Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders retningslinjer for COVID-19 følges.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har på et pressemøde oplyst, at sundhedspersoner på tandklinikker – ved korrekt brug af værnemidler – er beskyttet mod coronasmitte, og patienterne skal kunne få hjælp.  Vi udfører altid korrekt håndhygiejne, og vi har altid anvendt medicinske engangshandsker, engangsmundbind og beskyttelsesbriller. Vi rengør, desinficerer og steriliserer altid vores instrumenter, vi bærer rent kliniktøj og rengør klinikken efter retningslinjerne i NIR (dvs efter hver patient og om aftenen). Desuden bruger vi nu også visir, forklæde eller overtrækskittel og evt engangshuer. Tandlæger er vant til at beskytte sig mod bakterie og virus infektioner, HIV, Hepatitis, MRSA og influenzaer. Coronavirus/Covid19 er en dråbebåren infektion, der smitter direkte fra person til person fx via host eller nys. Derfor har vi stillet håndsprit frem i receptionen og i klinikrummet, som patienter skal bruge. Vi giver ikke hånd og har ikke ”ubeskyttet” kontakt med patienterne. Personale må ikke komme på klinikken med bare de mindste symptomer på virus/bakteriel snue eller luftvejssygdomme. Man bliver hjemme.

Materialer fra Kina eller andre steder: Det er en dråbebåren infektion der smitter direkte fra person til person via fx host eller nys og kan derfor ikke overleve turen.

Overlevelse af virus på en overflade er usikkert men menes at være 48-72 timer (1 døgn på pap og 2-3 døgn på metal og plastik). Tøjvask anbefales at være 60-80 grader. Hænder vaskes eller der anvendes håndsprit. Undgå at berøre ansigtet (øjne, næse, mund) med f.eks. kontamineret hænder og underarme.

Coronavirus og symptomer – den ultrakorte version: Dråbe overførsel ved nært kontakt (direkte fysisk kontakt, berøring af smittefarlig sekret/host/nys, “ansigt-til-ansigt-samtale” inden for 2 meter i mere end 15 minutter. Smitter via slimhinder (næse, mund, øjne). Smitter ikke igennem hud, via blod eller mad indtagelse, men hvis du rører en overflade, hvor der stadig er levende virus og derefter fører hånden til næse/mund/øjne kan du blive smittet. Symptomer kan være feber, tør hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter, åndenød, træthed, kvalme, tab af lugte- og smagssans. Symptomer ses op til 14 dage efter man er udsat for smitte. Når sygdommen er overstået skal man blive hjemme 48 timer ekstra (Hold dig opdateret med evt ændringer og de sidste retningslinier fra Sundhedsstyrelsen).

Børne- og ungdomstandpleje: Hvis barnet ikke er patient hos os, skal spørgsmål rettes til den relevante skole eller bopælskommune. Vi i privatpraksis har ikke fået nogen information om dette.

I forbindelse med smitte og smitteforebyggelse definerer SST nære kontakter som følgende:

 1. Personer, som bor sammen med en smittet
 2. Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
 3. Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 4. Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 5. Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal du have været sammen med den smittede i perioden fra 48 timer, før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal du have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før, han/hun havde en positiv test til 7 dage efter, han/hun fik taget testen, for at regnes som en nær kontakt.

Når du er en nær kontakt til en person, der er testet positiv for coronavirus, skal du :

 1. Blive hjemme og aflyse alle besøg.
 2. Så vidt muligt holde afstand til dem, du bor sammen med, og undgå fysisk kontakt som f.eks. kys og kram. Det er især vigtigt at holde afstand til personer, der er i særlig risikogruppe.
 3. Være særlig omhyggelig med at overholde Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god håndhygiejne og hosteetikette og have fokus på grundig og hyppig rengøring.
 4. Være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer på COVID-19 (ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste, feber mv.).
 5. Hurtigst muligt tage kontakt til din egen læge, så du kan blive henvist til test. Også selv om du ikke har symptomer.
 6. Hvis du testes negativ, kan du ophæve selvisolationen. Men du skal fortsat være opmærksom på, om du udvikler symptomer.

Særligt nyt vedr. mundbind: De særlige situationer, hvor du kan bruge mundbind for at beskytte andre, er:

 1. Hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset
 2. Hvis du er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation
 3. Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test
 4. Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, fx ved behov for pleje og omsorg

VIL DU VIDE MERE OM CORONAVIRUS (klik på linkene)

CORONASMITTE.DK:
Politi.dk om Corona

SUNDHEDSSTYRELSEN (SST):
Spørgsmål og svar om Corona
Udgivelser/Forebyg-smitte Vask dine hænder tit eller brug håndsprit, host eller nys i ærmet, begræns fysisk kontakt, vær opmærksom på rengøring, hold afstand.
Tal og overvågning vedr Corona
Hvem er særlige risikogrupper : Læs om ældre, gravide, kroniske sygdomme, hjerte, lunge, immunsystem, diabetes, kræft, børn, m.m.
Hvad gælder når du kommer hjem fra rejser vedr Corona
Vigtigt at vide (juli 2020)

STATENS SERUMINSTITUT (SSI):
Sygdomsudbrud i verdenen
Vil du hjælpe statens serum institut med at overvåge influenza og covid19 så tilmeld dig

World Health Organization (WHO):
Q&A om Coronavirus

OVERSKRIFTER FRA TANDLÆGE LITERATUREN

Orale forhold kan muligvis forværre COVID-19-sygdom (Tandlægebladet august 2020) klik her

Der er stærke tegn på, at der er en sammenhæng mellem mundhygiejne og COVID-19-komplikationer. Det konkluderer britiske forskere i en artikel bragt i British Dental Journal.   Halvdelen af dødsfaldene i forbindelse med COVID-19 rammer tilsyneladende sunde og raske personer, hvor dødsfaldene ikke kan forklares med de gængse risikofaktorer som fx høj alder, kroniske sygdomme og fedme. Det har fået britiske forskere til at se på, om orale forhold kan spille en rolle. Nærmere bestemt, om et højt bakterietryk i munden kan forværre COVID-19-sygdom. Og selv om forskerne indtil videre kalder sammenhængen mellem mundhygiejne og COVID-19 spekulativ, så konkluderer de, at der er stærke indicier for, at forbedret mundhygiejne kan spille en rolle i at reducere risikoen for COVID-19-komplikationer.  Forskerne anbefaler derfor, at den orale hygiejne opretholdes, hvis ikke forbedres, under en SARS-CoV-2-infektion for at reducere bakterietrykket i munden og den potentielle risiko for en bakteriel superinfektion.  Samtidig anbefaler de, at dårlig mundhygiejne betragtes som en risiko for alvorlige komplikationer i forbindelse med COVID-19 – især for patienter med diabetes, hypertension eller hjerte-kar-sygdom. Det er ikke nødvendigvis virus, der dræber. Bakterielle superinfektioner er ikke ny viden. Under den spanske syge i starten af det 20. århundrede var den primære dødsårsag heller ikke virus, men fra bakterielle superinfektioner. Det samme gjorde sig også gældende under influenzaepidemien i 2009.  Ifølge det britiske studie har mere end 50 % af de patienter, der dør med COVID-19 en bakteriel superinfektion.  Det er også allerede kendt viden, at orale bakterier kan give anledning til pneumoni hos ældre og svækkede personer, og det er vist, at forbedring af mundhygiejnen kan reducere både forekomst og dødelighed af pneumonier hos plejehjemsbeboere.

Dårlig mundhygiejne kan have indflydelse på resultatet af SARS-CoV-2 tests, dvs den viser positiv efter raskmelding (Dental Tribune International, august 2020) klik her
Der synes at være en sammenhæng mellem COVID-19 og parodontitis, da parodontitis udløser et højt niveau af et skadeligt protein som spreder sig til lunger og kan være livstruende klik her

Wearing face masks doesn’t cause bad breath or any other dental problems but rather shines a spotlight on oral health issues the wearer already has, several dentists told Medical Daily. To address bad breath, dentists recommend practicing good oral hygiene, hydrating regularly to promote saliva flow and visiting a dentist to rule out more serious issues. / Medical Daily