Coronavirus / COVID-19 / Tidsbestilling hos os

– Vi opdaterer denne side dagligt, i takt med den information vi selv får. Frem til juli har vi desværre ikke kapacitet til at tage nye patienter ind, der ikke allerede er registreret i vores journalsystem. Undtaget er dem som bliver henvist af egen tandlæge for nødvendig akut specialistbehandling. Online booking er kun åben i begrænset omfang inden juli og det er bedst du ringer/sender email ved ønske om akut behandling eller videokonsultation. –

VIGTIG INFORMATION TIL VORES PATIENTER

PRESSEMEDDELELSE fra Tandlægeforeningen 17. marts 2020 : Tandlæger vil fremover kun behandle kritiske patienter. – (Læs længere nede på siden) –

“Da vi alle er medborgere, familiemedlemmer, behandlere og kollegaer til ældre, sårbare og sundhedspersonale, vil vi bede dig om at læse følgende og udvise omtanke og hensyn når du bestiller en tid i denne epidemi tid. Vi vil ikke bringe smitten videre til andre patienter, vores kære familie (unge og gamle, forældre og bedsteforældre), os selv eller belaste sygehusvæsnet.”

“Vi kommer på klinikken i et begrænset tidsrum flere gange ugentlig (ikke tirsdag) og vil meget gerne hjælpe dig hvis du har et akut behov eller har brug for en behandling der ikke kan udsættes eller er igangsat (herunder f.eks. færdiggørelse af rodbehandling, fyldning, cementering af krone) eller at der er reel større risiko for forværring af din tandsundhed. Vi følger den liste som vi modtager fra Sundhedsstyrelsen (læs nedenfor i pressemeddelelsen).”

Kritiske funktioner som vi behandler:
Behandling af traumer i tænder og mund, smerter, infektioner, rodbetændelse samt svære tilfælde af caries og af parodontitis. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger (dvs knækket, løse, tabte) og igangværende bøjlebehandling.

Hvis du føler, at du tilhører denne gruppe, så beder vi dig selv være opmærksom og ringe til os ved tvivl, evt læg besked på vores telefonsvarer eller email tandlægen og høre nærmere så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt. Dette gælder også hvis du har fået rykket din tid og er i tvivl om dette eller har brug for behandling inden da. Vi skal hjælpe hinanden.”

Ikke kritiske behandlinger som skal udskydes:
Behandling og kontrol af mindre alvorlig tandsygdom som fx mindre cariesangreb, gingivitis og mildere former for parodontitis, almindelige rutineundersøgelser samt almindelig tandrensning og kosmetiske behandlinger.”

“Det er blevet oplyst af Tandlægeforeningens formand i TV2 nyhederne, at retningslinjen skal undersøges og kan blive blødt op inden da afhængigt af de forhold der er til den tid. Vi afventer ligesom alle andre.”

“Der er også blevet oplyst på TV at epidemien forventes at toppe midt/sidst i april 2020”

“Hvis det viser sig nødvendigt, så vil vi oprette videokonsultationer (facetime, skype) på klinikken, så du har mulighed for samtaler med tandlægen (“konsultation uden behandling” regning tilsendes: honorar klik her).”

“Hvis du skal ændre din tid, så bære over med os hvis telefonen er optaget. Husk på at vi får opkald fra alle patienter der har reserveret en tid ca 3 måneder frem. Er der optaget i åbningstiden, så ring tilbage få minutter senere, da en af os assistenter er ved telefonen 33136660 hele tiden. Vi anbefaler, at du får din nye tid fra klinikassistenten nu over telefonen, da hun kan bedre fordele tiderne, svarende til det behov du plejer at have, blot ca 3 måneder forskudt. Vi vil gerne undgå en situation i juli, hvor en booket aftalebog gør, at dem med større behandlingsbehov skal vente meget længe for en ny tid. Telefonsvarer og email er forbeholdt patienter og andre kontakter der har brug for akut hjælp eller hurtigt svar fra tandlægen, så disse har mulighed for at blive prioriteret. Online booking vil i øjeblikket kun vise de nærmeste akuttider og tiderne fra juli.”

“Hvis du har en nødvendig behandlingstid hos os, vi du måske opleve, at vi ringer for at høre, om du kan være fleksibel i at flytte din tid, så den passer vores, for tiden konstant ændret aftalebog bedre. Det kan være af hensyn til akutte forhold, personalets nedsatte arbejdstider, begrænset åbningstider eller andre opgaver vi er blevet anbefalet at udføre med kort varsel. Kan vi ikke træffe dig, sender vi sms eller email, som vi beder dig besvare, så snart det er dig muligt. Vi takker hjerteligt for din forståelse og hjælp.

De bedste hilsner og søde smil fra Marianne, Benedikte, Henriette og Mette.

GENEREL INFORMATION

Som tandlæge og ansat på en tandklinik følger vi det hygiejneberedskab, som defineres i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinier (NIR) for tandklinikker. Derudover skal Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders retningslinjer for COVID-19 følges.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har på et pressemøde oplyst, at sundhedspersoner på tandklinikker – ved korrekt brug af værnemidler – er beskyttet mod coronasmitte, og patienterne skal kunne få hjælp.  Vi udfører altid korrekt håndhygiejne, og vi anvender medicinske engangshandsker, engangsmundbind og beskyttelsesbriller eller visir. Vi rengør, desinficerer og steriliserer altid vores instrumenter, og vi bærer rent kliniktøj og rengør klinikken efter retningslinjerne i NIR. COVID-19 er en dråbebåren infektion, der smitter direkte fra person til person fx via host eller nys. Derfor har vi stillet håndsprit frem i receptionen og i klinikrummet, som patienter skal bruge. Vi giver ikke hånd og har ikke ”ubeskyttet” kontakt med patienterne. Personale må ikke komme på klinikken med bare de mindste symptomer på virus/bakteriel snue eller luftvejssygdomme. Man bliver hjemme.

Tandlægeforeningen anbefaler, at patienter SKAL flytte deres tandlægetider, hvis

  • de er i kategorien ”svækket borger”, uanset om det er en undersøgelse eller behandling. Læs nedenfor under Sundhedsstyrelsens link. Ring til klinikken, hvis du er usikker.
  • de har symptomer, også bare lette, som f.eks. snue, ondt i halsen og/eller hoste.
  • de har været i direkte kontakt med en bekræftet coronasmittet person indenfor de sidste 14 dage. (Vi på klinikken udvider dette til også at omfatte: kontakt med nogen som har været i nærheden af nogen med smitte eller mulige tegn på symptomer, dvs større risiko for at være en “sund smittebærer“)
  • de har været ude at rejse inden for de sidste 14 dagelandets FARVE er UNDERORDNET. Dog skal tandpinepatienter, der har opholdt sig i gule områder, stadig nødbehandles. (Vi på klinikken udvider dette til også at omfatte: hvis du er kommet i kontakt med en person der er hjemvendt fra udlandet indenfor de sidste 14 dage)

Tandlægeforeningen fastholder at syge patienter ikke skal komme på klinikken, men henvende sig til deres egen læge. Det er derefter lægen, der vurderer det videre forløb. Egen læge henviser coronasmittede tandpinepatienter til smertebehandling i sygehusvæsnet.

Coronasmittede / karantæneramte patienter eller patienter, der har været i et orange eller rødt land inden for de sidste 14 dage, skal ikke behandles på en tandklinik, men henvises til egen læge. Hvis en sådan patient først i forbindelse med aktuel behandling oplyser at være en af ovenstående, færdiggøres nødvendig behandling, hvorefter patienten påføres mundbind og sendes hjem. Klinikken skal herefter kontakte myndighedernes fælles corona-hotline for at få vejledning om videre tiltag. Der skal i den mellemliggende periode ikke lukkes flere patienter ind på klinikken. Personalet, der har være i kontakt med patienten, bliver på klinikken.

Materialer fra Kina: Det er en dråbebåren infektion der smitter direkte fra person til person via fx host eller nys og kan derfor ikke overleve turen.

Overlevelse af virus på en overflade menes at være 48-72 timer.

Coronavirus symptomer: Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter, åndenød. Symptomerne ses op til 14 dage efter man er udsat for smitte. Når sygdommen er overstået skal man tilsyneladende blive hjemme 48 timer ekstra.

Børne- og ungdomstandpleje: Hvis barnet ikke er patient hos os, skal spørgsmål rettes til den relevante skole eller bopælskommune. Vi i privatpraksis har ikke fået nogen information om dette. Læs pressemeddelelsen nedenfor.


PRESSEMEDDELELSE FRA TANDLÆGEFORENINGEN 17. MARTS 2020 : TANDLÆGER VIL FREMOVER KUN BEHANDLE KRITISKE PATIENTER

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer, som betyder, at tandlægerne fra 17. marts 2020 og cirka tre måneder frem kun behandler kritiske patienter. Det betyder, at almindelige eftersyn aflyses.

Baggrunden er nogle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan bl.a. tandlæger skal håndtere COVID-19. Reglerne vil have en varighed fra den 17. marts 2020 og formodentlig til og med juni 2020, medmindre Sundhedsstyrelsen melder andet ud.

De nye regler betyder, at tandlægen skal stoppe alle ikke-kritiske behandlinger som fx rutinemæssige eftersyn og tandrensninger.

Tandlægerne skal gennemføre kritiske funktioner som behandling af traumer i tænder og mund, smerter, infektioner, rodbetændelse samt svære tilfælde af caries og af parodontitis. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger og igangværende bøjlebehandling.

Patienter, der har et akut tandbehandlingsbehov, men er under mistanke om smitte med COVID-19, skal henvises til egen læge, hvis behandlingen ikke kan vente. 

”Det er nogle drastiske tiltag, som vil få betydning for mange menneskers tandsundhed. Men vi har selvfølgelig forståelse for, at myndighederne i den nuværende Coronavirus-epidemi må gøre alt, hvad de kan for at begrænse smitten. Er man i tvivl, om man skal møde op hos tandlægen, kan man ringe til sin tandlæge” siger formand for Tandlægeforeningen Susanne Kleist.”

VIL DU VIDE MERE OM CORONAVIRUS (klik på linkene)

CORONASMITTE.DK:
Politi.dk/corona

SUNDHEDSSTYRELSEN (SST):
Spørgsmål og svar
Udgivelser/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte Vask dine hænder tit eller brug håndsprit, host eller nys i ærmet, begræns fysisk kontakt, vær opmærksom på rengøring, hold afstand.
Tal og overvågning
Hvem er særlige risikogrupper : Læs om ældre, gravide, kroniske sygdomme, hjerte, lunge, immunsystem, diabetes, kræft, børn, m.m.
Hvad gælder når du kommer hjem fra rejser

STATENS SERUMINSTITUT (SSI):
Sygdomsudbrud
Vil du hjælpe statens serum institut med at overvåge influenza og covid19